171220 Dalarna, Sverige.
Ore skogsrike, ett stort unikt sammanhängande skoglandskap i Dalarna som hotas av avverkning av statsägda Sveaskog. Greenpeace ansluter därmed till en väldigt bred miljörörelse bestående av flertal organisationer som har kämpat för att skydda skogen i åratal. Greenpeace kräver att Sveaskog avstår att avverka i Ore skogrike, och att myndigheterna ger formellt skydd till de skyddsvärda skogarna och att regeringen ger direktiv till Sveaskog att säkerhetsställa att den biologiska mångfalden bevaras.