Hej,

Jag har de senaste åren gång efter gång läst i nyheter, hört på radion och sett i TV-inslag hur Skogsstyrelsen framhåller bristen på resurser som det enskilt största hindret för att myndigheten ska kunna skydda skog. Jag har även läst otaliga debattartiklar och insändare från markägare som har fått vänta orimligt länge på ersättning för sin skyddsvärda skog som Skogsstyrelsen vill skydda. Markägaren får inte avverka, hur mycket hen än behöver pengarna, utan får snällt sitta och vänta på pengar som aldrig verkar komma.

I ett debattinlägg i Skogsaktuellt från maj i år klargör Skogsstyrelsen att ”vi måste förhålla oss till att resurserna för att skydda skog är begränsade och behöver därför prioritera det som anses vara mest skyddsvärt”. Vill tillägga att detta är klippt ur ett debattinlägg som handlar om något av det mest skyddsvärda vi har, nämligen nyckelbiotoperna. I min värld är det katastrofalt att myndigheten måste prioritera bland det jättejättefina och det jättejättefinare. Allt med anledning av bristande resurser.

2011 är Skogsstyrelsen frustrerad över det drastiskt krympande anslaget för att lösa in nyckelbiotoper.  Myndigheten poängterar här att det inte råder brist på skyddsvärda skogsområden, men att det helt enkelt saknas resurser.

2012 påtalar Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skaraborg att de statliga anslagen inte räcker till för att skydda vad som behöver skyddas.  Vilket i sin tur leder till att värdefulla skogar går förlorade.

Även Naturvårdsverket uttrycker, tillsammans med Skogsstyrelsen i Östergötland, sin oro över att pengarna inte räcker till. Skogsstyrelse uttrycker dessutom ytterligare ett bekymmer: myndigheten är tvingade till skrivbordsarbete hellre än att vara där de rimligen borde vara – i skogen.

Skogsstyrelsen har vidare konstaterat att det otillräckliga anslaget för skydd av skog innebär att myndigheten tvingas se att en del skogar avverkas istället för att skyddas. Något som givetvis innebär att flera arter kommer få svårt att klara sig.

Jag kan fortsätta länka till ett ganska gediget gäng inslag som handlar om att Skogsstyrelsen skriker efter mer resurser för skydd av skog.  Nöjer mig dock med att konstatera att i princip alla Skogsstyrelsedistrikt jag har pratat med säger samma sak.

Naturskyddsföreningen har sedan länge noterat detta faktum. Därför startar vi nu en insamling. En insamling som syftar till att bidra till att täppa igen åtminstone något av hålen som dessa bristande resurser skapar. För att bidra med vad vi kan i syfte att nå såväl miljökvalitetsmål som markägares behov av ersättning. Vi har helt enkelt startat en insamling där vi vänder oss till våra medlemmar för att få ihop pengar till skydd av skog.

Vi hade en tanke att denna kampanj främst skulle vara ett välkomnat bidrag till Skogsstyrelsens skyddsarbete. Vi vet ju att många markägare har väntat orimligt länge på ersättning för skog som Skogsstyrelsen vill skydda. Och vi vet ju att Skogsstyrelsen saknar pengar för detta. Denna tanke var inte bara något vi chansade på när vi startade insamlingen. Tvärtom hade Roslags- och Vallentunakretsarna för ett tag sedan, med gemensamma krafter, fått ihop pengar till att bidra med till Skogsstyrelsen för skydd av en hotad skog. Skogsstyrelsen hade då tackat ja till detta bidrag. Vi tyckte detta var så fantastiskt att vi bestämde oss för att prova detta på nationell nivå och startade insamlingen.

Då gör Skogsstyrelsen en kovändning. Säger tvärt nej till våra kretsars pengar och till föreningens nationella initiativ säger myndigheten:

Tack Naturskyddsföreningen, men nej tack. 

Skogsstyrelsen vill inte ha föreningens bidrag till skydd av skog. Skogsstyrelsen har av någon outgrundlig anledning slagit fast att vårt bidrag principiellt innebär att Skogsstyrelsen skulle kunna anses som partisk. Det partiska har jag dock lite svårt att förstå. Vi vill ju blott hjälpa till med vad vi kan i form av pengar, något som så många tjänstemän ger uttryck för behov av. Jag har också svårt att se att någon markägare skulle tycka att detta är kontroversiellt. Tvärtom tror jag nog att det många gånger betraktas som positivt av markägare om ideella krafter samlar ihop medel till skyddet.

Vill här tillägga att Skogsstyrelsen har tagit detta beslut helt utan att överhuvudtaget konsultera oss om hur våra pengar på bästa sätt skulle kunna bidra till deras skyddsarbete. I stället hänvisar myndigheten till kapitalförsörjningsförordningen. En bestämmelse som faktiskt tillåter att myndigheter får ta emot medel utifrån. Så länge deras opartiskhet inte rubbas. Och hur våra pengar skulle innebära att myndigheten inte är opartisk? Ja, då har Skogsstyrelsen resonerat som så att det kan föreligga en risk att Naturskyddsföreningen påverkar myndigheten i dess verksamhet:

”Om Skogsstyrelsen skulle ta emot icke-statliga medel för bildandet av områdesskydd kan det föreligga en risk att givaren påverkar myndigheten i dess verksamhet, till skada för myndighetens oberoende, objektivitet och anseende.” …  ”Skogsstyrelsen försöker komma överens med fastighetsägaren om bildandet av biotopskyddsområden. Myndigheten kan dock utan samtycke från fastighetsägaren besluta om bildandet av sådana områden. Det är vid sådan myndighetsutövning särskilt viktigt att förtroendet för myndigheten inte rubbas”.

Så, myndigheten tar här och nu ett principiellt beslut om hur de får eller inte får ta emot bidrag. Helt utan att ens slå oss en signal och höra med oss hur vi tänkt oss detta. Allt vi hade tänkt är att skyddsvärd skog blir skyddad. Och att markägaren får ersättning för detta.

Jag ser också en helt annan dimension i detta som myndigheten inte verkar ha reflekterat kring i sitt principiella beslut att tacka nej till bidrag från ideell naturvård. Rent krasst – ideell
naturvård utför ju inte sällan myndighetens tillsynsjobb gratis. Exempelvis: vi hittar oregistrerade nyckelbiotoper som hotas av avverkning och ger Skogsstyrelsen denna info helt gratis.

Jag menar, detta arbete som vi gör – och som myndigheten sedan använder i sitt arbete utan att det kostar dem ett öre – kan det också innebära att myndigheten är partisk – eftersom de får en gratis tjänst av ideell naturvård. Ungefär som att de skulle få gratis pengar av oss för att skydda nyckelbiotopen som vi hittat.

Detta är givetvis bara en tankelek, eftersom inventeringar och ideell naturvårds tid inte är reda pengar.

Eller?

Nåväl, insamlingen fortsätter, med eller utan Skogsstyrelsen som mottagare av pengarna. Tack och lov så har Skogsstyrelsen inte patent på skydd av skog.

Fridens,

Malin

Annonser