Hej,

Idag är det den internationella skogsdagen. Det har inte gjort något intryck någonstans egentligen. Jag själv uppmärksammar den i elfte timmen – dock med anledning att jag suttit och skrivit på något som gagnar skogen ända till elfte timmen… Inte ens min förening har uppmärksammat den internationella skogsdagen ur en svensk kontext, förutom möjligen på Twitter via min kollega Jonas. Roade mig därför med att googla ”internationella skogsdagen” och hittade ett fullständigt intetsägande inlägg från Skogsstyrelsen. Men å andra sidan; varför skulle Skogsstyrelsen, myndigheten som är ansvarig för att vi når våra miljömål som rör skog, någonsin överhuvudtaget uttala sig om det kritiska läget i skogen? Ens under den internationella skogsdagen? Dom har ju inte gjort det hittills och de lär ju knappast göra det på en dag dedikerad till skogen heller för den delen.

Eller kanske den internationella skogsdagen betyder ”business as usual” även för myndigheten. Jag skulle inte bli förvånad…

Vidare hittar jag en video, en fantastiskt vacker video med många sanningar. Denna video visar dock inte det problem vi har i de svenska skogarna eftersom lösningen tydligen är att plantera ett träd (inget fel i det – dock måste det planterade trädet sättas i relation till vad de ersätter). Vi planterar en herrejessansmassa träd i Sverige. Problemställningen, vars kvitto är att majoriteten av de hotade och nära hotade arterna är skogslevande, lyfts inte i denna vackra video. En problemställning som har sin utgångspunkt i att andelen naturskog (d.v.s. skog som aldrig tidigare kalavverkats) som finns i landet faktiskt minskar – troligen dagligen. Även om riksskogstaxeringen berättar om den ökande arealen ”gammal skog” så innebär inte detta att den ”gamla skogen” har ett innehåll som lever upp till det som en mängd arter behöver, d.v.s. den biologiska mångfalden – den där mångfalden som vi lovat att rädda… Bara för att de träd som växt upp och nått en ålder på 120-140 år har ökat så innebär detta knappast en lysande framtid för den biologiska mångfalden. För det första, denna 120-140 åriga skog kommer med största sannolikhet att avverkas inom ganska kort. I synnerhet om man tänker följa Sveaskogs rekommendationer…För det andra, skogen är med största sannolikhet ofta nogsamt ”skött” och utgör en av de många 120-140 åriga pelarsalar som vi har i landet idag – d.v.s. rena planteringar som kan, och bör, likställas med ensartade veteåkrar…

Vad denna 120-140 åriga skog har för innehåll vad gällande biologiskt viktiga strukturer och processer vet vi inte. Riksskogstaxeringen mäter nämligen endast vissa faktorer utan att ta hänsyn till livsmiljöer och arters krav. Dom mäter den ”grundytevägda medelådern”, det vill säga medelåldern på de dominerande träden. Dock blir det hos näringen ett faktum att denna grundytevägda medelålder som ökar i ålder  innebär att vi kommer nå våra miljömål, en sanning som innebär att biologisk mångfald är säkrad. Kritiskt tänkande verkar inte existera. Inte heller en, åtminstone ytlig, avvägning av vad varje naturskogsavverkning innebär för de arter som kräver naturskog. ”Gammal” skog ökar: Tjoho!! Hey ho!! Lets go!!

Bara det att skogsåkrarna inte kan skördas med samma intervall som veteåkrarna… Och då blir det lätt bråttom..

Oavsett så lär ju de 120-åriga skogarna knappast hinna nå en ålder av 130 år givet dagens avverkningstakt – och givet de ökande anspråken på skogsråvara som vi ser idag…

Googlar vidare… SCA lyfter den internationella skogsdagen. SCA lyfter det faktum att de (av någon outgrundlig anledning http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/2013_engelsk_rapport_skog_credibility_at_stake.pdf ) fortfarande är FSC-certifierade. I Sverige ser jag knappast någon stolthet i att vara FSC-certifierad. Tvärtom. Certifieringen funkar ypperligt i en massa länder. Men i Sverige så är det blott ett spel för gallerierna. Och, inte minst, en möjlighet att få några kronor extra för råvaran. Det händer dock en del vad gällande den urholkade certifieringen i Sverige. Men jag får be om att återkomma om det.

Googlar vidare… Läser att ordförande i LRF skogsägarna säger att det är viktigt att uppmärksamma skogen denna dag http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5702808-har-ar-listan-pa-temadagar-som-uppmarksammas-21-mars?m=print . För av skogen kan vi göra hus och kläder och även få ny energi. Och det är ju jättejättebra för klimatet. Halleluja!! Faktiskt (heja skogen!!). Dock lyfter inte herr ordförande det faktum att gott och väl mer än hälften av våra träd går till blöjor, papperstidningar och onödigt emballage med mera…en galet klimatkrävande process. Men han kanske blev felciterad…Eller så tänker han helt enkelt att allting som kommer från skogen är vansinnigt miljövänligt… och glömmer snabbt bort meterdjupa körskador, avverkade nyckelbiotoper, nermejade skogar som de närboende behöver för sin sinnesfrid.. och så vidare…

Googlade vidare. Hittade inte så mycket mer…

Denna dag, som är tillägnad skogen, så skulle jag enkelt vilja uttrycka min stora kärlek till denna fantastiska resurs. En resurs som för närvarande tyvärr endast syftar till positiva kvartalsrapporter, snabba klipp och ett gigantiskt utarmande av arter, livsmiljöer och upplevelser. Tänker att jag känner med de mindre skogsägare som är fångade i denna härva av ”rätt” och ”fel”. Undrar sedan stilla om dessa personer verkligen känner igen sig i det budskap som deras skogsorganisationer förmedlar.

Jag tror nog inte det faktiskt..

Fridens denna skogens dag!

Malin

Annonser