Hej,

Med en något bitter ”vad-var-det-jag-sa” känsla läser jag hur det nya redovisningssättet för polytaxen (Skogsstyrelsens uppföljningsarbete) nu används av Sveaskog i syfte att försköna bilden av hur illa det faktiskt är ställt med miljöhänsynen vid avverkningar.

En liten kort sammanfattning: Skogsstyrelsen som sedan 1998 har redovisat miljöhänsynen utifrån lagens krav på ett tydligt och enkelt sätt för allmänheten att förstå, gjorde förra året en kovändning och bestämde sig, på MYCKET svaga grunder, att man inte längre skulle redovisa miljöhänsyn i relation till lagens krav. Det faktum att de redovisade siffrorna förra året var, för näringen mycket obekväma, 37% och att näringen protesterade mot dessa siffror extremt högljutt fick  myndigheten att till slut sänka arbetet med uppföljningen (vilket jag redovisat i tidigare inlägg – länk här ovan).

Det är inte för inte som man allt oftare tar sig för pannan och undrar vem myndigheten anser sig lyda under. Silkeshandskarna åkte hur som helst snabbt på i detta ärende, och man verkar helt ha glömt bort det faktum att det faktiskt  finns ett stort antal skogsintresserade människor därute som inte är insatta i de begrepp och termer som används i det nya sättet att redovisa miljöhänsyn. Människor som ändå vill veta hur skogsbruket sköter sina miljöåtaganden. Människor som dock förstår att läget är riktigt riktigt risigt när 37 % av avverkningarna inte ens lever upp till lagens lägst ställda krav på miljöhänsyn. (I år var förövrigt den siffran 36 %, vilket vi efter lite möda fick ut från Skogsstyrelsen).

Dessa skogsintresserade människor får nu höra från statliga Sveaskog att nio av tio hyggen visar på god miljöhänsyn. Det lär väl inte dröja länge förrän resten av näringen följer efter Sveaskogs exempel och väljer att tolka Skogsstyrelsens nya, för den oinsatte ganska svårförstådda, redovisning på ett sätt som inte förtäljer sanningen om de 36 % olagliga hyggena.

När Skogsstyrelsen förra året förkunnade att redovisningen skulle ändras så lyfte jag följande frågor vid flera tillfällen:

– Hur ska allmänheten nu på ett begripligt sätt få veta hur skogsnäringen sköter sitt ansvar? Detta anser jag vara en ganska viktig fråga eftersom Skogsstyrelsen inte bara är till för att serva näringen utan även allmänhetens intresse i skogen.

Jag fick inget svar. Det var mest mummel och prat om otydligheter.

– Hur kan Skogsstyrelsen sänka sitt eget mångåriga arbete med uppföljningsinventeringar baserat på en enda kontrollinventering som genomfördes med en helt annan metod än den inventering den var ämnad att kontrollera?

Jag fick inget svar. Det var mest mummel och prat om otydligheter.

– Finns det nu inte en risk att fel bild av verkligheten kommer att spridas till allmänheten?

Här fick jag faktiskt ett svar; och det var ”Nej. Redovisningen ska vara tydlig i vad som redovisas”.

Intressant det…givet att de där 36 procenten nu plötsligt framstår som 10 % om man läser Sveaskogs käcka utspel. Något som dessutom fick mej att närapå sätta kaffet i halsen när jag läste Sveaskogs utspel var att bolaget har valt att ta de olika hänynen som redovisas och göra en sammanvägd bedömning?!? En helt osannolik retorik från en näring som skrikit sig hesa över att Skogsstyrelsens tidigare redovisning var just….*trumvirvel* …. en sammanvägd bedömning!!!

Jag kan inte hjälpa att jag blir lite förbryllad – är det månne så att Sveaskog äntligen begripit att en sammanvägd bedömning är vad allmänheten kan förstå och ta till sig? I såfall – snacka om resursslöseri med tanke på den utdragna process som Skogsstyrelsens arbete med denna nya redovisning har inneburit. Vi har hela tiden förespråkat den sammanvägda bedömningen för ett lättförståeligt resultat. Men kanske Sveaskogs utspel nu kan innebära att myndigheten ändrar sig åter, jag menar – allt i denna polytaxhärva indikerar ju onekligen på att det är väldigt viktigt att vara näringen till lags. Och Sveaskog verkar ju nu plötsligt vilja se en sammanvägd bedömning?  Eller är det något jag missat i det hela?

Och vad säger då Skogsstyrelsen själv om detta? Gott nog har de  ändå reagerat och menar att Sveaskogs tolkning kanske inte speglar sanningen helt och hållet.. Myndighetens uttalande är dock skrivet med silkeshandskarna på (återigen). För det klargörs också tydligt att det står  ”fritt för var och en att tolka redovisningen”…  Och vad denna frihet att tolka hur man vill innebär för kunskapsspridningen om skogsbruket i landet har vi ju nu sett resultatet av. Skogsstyrelsen avslutar dock sin kommentar lite mer hedersvärt med att göra denna omdebatterade sammanvägda bedömningen, som förövrigt visar på att just 36 % visar på bristande hänsyn.

Jisses vilken krokig väg det var för myndigheten att redovisa denna omtalade siffra som vi redan har kommunicerat utåt för månader sedan.

Och den där allmänheten som myndigheten ska serva med information om situationen i skogen?? Ja, dom lär ju knappast bli klokare av att Naturskyddsföreningen å ena sidan redovisar faktiska och korrekta siffror samtidigt som näringen å andra sidan tolkar lite som man vill, gör den sammanvägda bedömningen som man så hårt har lobbat för (och lyckats) att Skogsstyrelsen ska slopa och framställer situationen i skogen som alldeles briljant.

Suck. Vad annat kan man egentligen säga än ”vad-var-det-jag-sa”? Och det säger jag verkligen utan minsta triumf i rösten, för det här är en ofattbar gegga som kostat skattebetalarna en massa pengar och knappast bringat klarhet i frågan för den skattebetalande allmänheten.

Utmaningarna i skogen är mycket stora. Vi står inför slutfasen av en total landomfattande omvandling av skogslandskapet. Och istället för att agera på ett effektivt och resursmässigt smart sätt där naturvårdsforskningen dessutom borde varit inkopplad sedan länge så arbetar man i utdragna processer för att komma överens med näringen så att alla blir nöjda och glada.

Och vem vinner på det? Knappast skogen, för samtidigt som det pratas och divideras i utdragna processer så kalhugger näringen, och minskar därmed den lilla arealen av de naturskogar som vi faktiskt har kvar i landet.

Fridens,

Malin

Annonser