Sitter just nu på LRFs seminarium. Fick precis veta att om det hade varit skogsbruk som fotbolls-vm handlade om så hade vi varit världsmästare.. framförandet peppras med oneliners relaterat till fotboll…”hållbart skogsbruk är en sport med lång tradition i Sverige” osv…

Oj då,
Nu får naturvården plötsligt en helt felriktad känga: ”hade dom fått som dom velat så hade vi suttit o spelat schack istället”.

..men snälla nån. Jag tror minsann att LRF inte alls lyssnat på oss…vi har, vad jag vet, aldrig hävdat ett stopp för skogsbruket…

LRF vill se en fortsatt politik med frihet under ansvar. Liksom alla andra som jag har lyssnat på inom näringen vill man verkligen inte ha en ny politik…

Såklart….och inte någon direkt nyhet…. Då skulle det ju plötsligt kanske bli straffbart med 36% underkända hyggen..

Eskil Erlandsson skulle delta i dagens seminarium men då han precis blivit pappa så skickade han sin stabschef Marie Wickberg.

Hon vill se en hel massa av av skogen.. fiber till kläder, husvirke, biobränsle….(hon nämner dock inget om papper – det som majoriteten av skogsavverkningarna faktiskt går till).
Hon tycker att dagens debatt ställer allt i ett olyckligt läge…

– man tar inte ett helhetsgrepp…här hävdar hon, som jag tolkar det, att brukandet är räddningen för klimatet…

…Hon har bevisligen helt missat skogsmarkens kolinlagringsförmåga…

-man missar äganderättsperspektivet…

-hon anser att skogsbruket inte får tillräckligt mkt cred för det som de gör.

Hon säger en himla massa som får mig att fundera på om landsbygdsdepartentet får mycket bra betalt av LRF för att framföra allt som dom själva skriver i sina debattartiklar..för jag får faktiskt en känsla av att stabschefen står här och ger naturvården en massa kängor??

Är inte landsbygdsdepartementet ett departement som ska tillgodose att skogens ALLA värden. Visst, hon nämner det faktum att vi har en pågående förlust av biologisk mångfald…men inte det faktum att vi med rådande metoder inte ens har den ringaste chans att nå miljökvalitetsmålet levande skogar. Hon fick tvärtom det att framstå som att vi är på god väg…

Det framkom en fråga om polytax.. här lyftes återigen det att skogsstyrelsen underkänt sin egen inventering. Jag fick lägga en kort kommentar kring det faktum att polytaxen kvalitetssäkrats med en annan metod än själva polytaxen.. fick inget vettigt svar kring detta från varesig LRF eller landsbygdsdepartementet.

…Fick inte heller några fler repliker..

Emma, tretton år, gav sedan sin (eller kanske LRFs) bild och vad som är viktigt för henne gällande skog.

En jätteduktig tjej. Men som en journalist som sitter brevid mig precis sa ”jag avskyr när man använder barn som politiska redskap!”

Kunde inte ha sagt det bättre själv…

Fridens,
Malin.

Annonser