Sitter för närvarande på ett seminarium som Wwf arrangerar om behovet av ny skogspolitik.

Wwfs vision är att en ny politik ska utgå från naturens ramar. Detta innebär bland annat ett tvärstopp för intensifiering av skogsbruket samt nolltolerans för avverkning av nyckelbiotoper.

Klokt tycker jag.

Herman Sundqvist från sveaskog lyfter den svenska modellen som jättebra, han lyfter klimatfrågan, att ökad tillväxt ger ökade avverkningsmöjligheter vilket ger bättre klimatförutsättningar…

Ehhh… Suck.

Sen var det det här med dialogen..

Citat, Herman Sundqvist: ”vi har en alldeles underbar modell här i Sverige, och dialoger gör det möjligt att gå vidare”.

Jag skulle nog våga påstå att ett totalomtag av den rådande skogspolitiken gör det möjligt att gå vidare.

Roger Tiefensee, C, lyfte den generella hänsynen och att skogsstyrelsens uppföljning inte är tillräckligt tydlig. Han är dessutom övertygad om att vi med den generella hänsynen kommer nå långt..

Ehh.. påminner om att 36% av avverkningarna inte ens når lagens krav…

Herman tycker att vi måste vänta o se tiden an…. Han tycker att framtiden för skogen är ljus…

…Och jag sitter o väntar på frågestund…

Frågade just sveaskog om man tycker det är rimligt att sammanhängande kalhugga 150 hektar sammanhängande stora naturskogsytor.

Det svar jag fick tolkar jag som att han tycker detta är okej. Det handlar tydligen bara om vad som lämnas kvar på hygget….

Naturskogen som avverkades mår tydligen alldeles utmärkt av att avverkas.. det står ju några träd kvar här och där.. leder mina tankar direkt till förra seminariet där skogsindustriernas Mårten Larsson hävdade att det blir nyckelbiotoper av den generella hänsynen om 40-50-60 år..

En i publiken ställde den lysande frågan hur näringen fortfarande kunde räkna in impedimenten i skyddad skog.

Imponerande nog svarade Herman helt ärligt: det ser ju bättre ut internationellt om vi jämför oss med Grekland tillexempel..

Suck… Ge mej en enda anledning till att vi ska jämföra oss med ett land som i princip inte ens bedriver skogsbruk i jämförelse med oss…

Fridens
Malin

Annonser