Så var det hugget i sten.

Repetition över tid av ett och samma brott mot certifieringen FSC är tydligen inte det heller tillräckligt för att bli av med sitt certifikat.

Jag har visat dessa bilder förr, men gör det igen, för i min värld är detta i allra högsta grad repetition över tid:

2006

 

2007

2008
 
 

2009

 
 
2010
 
 
2011
 
Ovanstående bilder visar avverkade naturvärdesträd. Träd som i klartext inte får avverkas enligt certifieringen FSC. Ovanstående bilder är dessutom endast ett axplock av alla avverkade naturvärdesträd som den ideella naturvården har dokumenterat på många av  SCAs hyggen, i olika delar av landet.
 
Är inte detta repetition över tid? Vi tycker åtminstone det, och efter att ha skickat in ett stort antal klagomål på detta utan att se någon påföljd så fick vi nog. Vi skickade förra året därmed ett klagomål gällande den oberoende certifierare som ska bedöma huruvida bolaget följer rutiner eller inte. Klagomålet skickades till ASI, den internationella organisation som granskar att certifierarna gör sitt jobb rätt.
 
ASI bedömde, liksom vi, att detta är repetition över tid. ASI bedömde även att denna certifierare inte har skött sina åtaganden i många andra fall också, men detta fallet är det vi främst har drivit, så jag håller mej till det.
 
Så, ASI tyckte precis som oss (fritt översatt):
 
” Upprepning över tid i vissa ärenden indikerar grundläggande fel som inte har blivit rättmätigt bedömda med avvikelser från certifieraren”
 
 Detta höll självklart inte certifieraren med om, och överklagade ASIs bedömning. Deras anledning till överklagandet av just detta ärende är att SCAs certifikat förnyades 2009. Då räknas inte längre gamla synder. Därför tycker certifieraren att det var en orättvis bedömning. Utdrag ur deras överklagande (fritt översatt):
 
”Organisationen (SCA) har varit certifierade i mer än 10 år nu. Det är helt enkelt orimligt att förvänta sig att certifieraren alltid ska behöva gå tillbaka till gamla rapporter för att se om något återfall har skett. Var och när skall detta sluta?”
 
 En panel tillsattes. Panelen ger den slutliga bedömningen, denna går inte att överklaga. Där är det stopp.
Panelen gick på certifierarens linje.
 
Det är alltså orimligt att be certifieraren ta tidigare brott mot certifieringen i beaktande när vi skickar in klagomål på något som vi dokumenterat under många många års tid?
 
I rest my case..
 
Fridens
 
Malin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annonser