Hej!

Då har den nya miljöministern upprepat det som Carlgren sa för ca 2 år sedan på ett seminarium som jag deltog i: SKYDDSVÄRDA SKOGAR SKA INTE AVVERKAS.

Det här är ju jättetoppen! Tack snälla Lena Ek för det.

…..Undrar om Lena Ek är informerad om de hundratals skyddsvärda skogarna som har kalhuggits sedan Carlgren sa samma sak?

För nån månad sedan besökte jag en avverkad sandtallskog på statens mark. Sandtallskogar är en nationellt hotad skogstyp, vi hade tidigare inventerat skogen och dokumenterat mycket höga naturvärden. Det struntade Sveaskog i och kalhögg skogen. Även om bolaget själva hänvisar till att vi i Sverige har ett särskilt ansvar för denna skogstyp. Snacka om dubbelmoral!

På vår skogskarta minskar antalet hotade, skyddsvärda, skogar i en rasande fart. Inte med anledning av att dom har blivit skyddade. Tvärtom. Jag har helt enkelt varit tvungen att släcka dessa skogar då dom har blivit avverkade. Trots dokumenterade, hotade, naturvärden – rapporterade till både myndigheter och bolag.

Jag hinner knappt med att utföra mina många arbetsuppgifter med anledning av att skogsbolagen inte följer sina frivilliga åtaganden och avverkar skog i strid mot FSC-standarden, vilket i sin tur innebär att jag sitter med ett berg av FSC-anmälningar som ska göras.

Skogsbolagen misslyckas fortfarande gravt i sina naturvärdesbedömningar. Den ideella naturvården upptäcker gång efter gång skyddsvärda skogar som avverkningsanmäls och får påtala detta. Ibland lyckas vi faktiskt stoppa avverkningarna vilket är glädjande såklart. Men varför i hela friden är det den ideella naturvården som måste göra bolagens jobb?? Detta är något som dom MÅSTE klara själva om Lena Eks löfte ska gå i uppfyllelse.

Den ansvariga myndigheten, Skogsstyrelsen anser envetet att den fjällnära urskogen vid Änok kan huggas enligt lagen, och överklagar förvaltningsrättens dom som gav oss rätt i frågan. Nu är ju detta i och för sig väntat. Och även behövligt. Ärendet måste drivas till högsta instans för att bli prejudicerande. Skogsstyrelsen enligt sin överklagan tydligen inte heller att miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga myndighetens beslut… Inte helt oväntat kanske. Jag kommer självklart att rapportera om Änok löpande (dvs när något händer – det kan nog ta sin lilla tid innan kammarätten fattar något beslut i frågan).

Nyckelbiotoper avverkas fortfarande. Både registrerade och icke-registrerade.

Naturreservat är man också inne och hugger i.. 

Båda ovanstående exempel är bara ett exempel av vardera problemställning, tro mej det finns en uppsjö av exempel här…

Sverige lovar mycket, problemet är, som jag ser det, att landet inte har någon sjukdomsinsikt. Visst.. vi vet att det inte står bra till, men jag tror nog inte att vi förstår riktigt hur illa det faktiskt är.

Nu ska jag inte hacka på Lena Ek, tvärtom, jag berömmer hennes uttalande och ser fram emot en presenterad strategi för detta.

Under tiden som Sverige skaffar sig en sjukdomsinsikt så borde ett moratorium skyndsamt läggas över samtliga skogar med dokumenterat skyddsvärde. För visst avverkas det fortfarande skyddsvärda skogar.

Det har det gjorts i många år. Och nu håller dom på att ta slut.

Fridens

Malin