Hej,

Jag har tidigare rapporterat om skogen vid Änokdeltat. En skog som varit uppe i livlig debatt under en lång tid. Här hade Skogsstyrelsen gett tillstånd till avverkning i urskogsartad fjällskog trots att skogen enligt länsstyrelsen har alla de kvaliteter som krävs för att tillstånd inte får medges, trots att Skogsstyrelsen har klassat området som nyckelbiotop och trots att idella miljöorganisationer har inventerat området och påtalat skyhöga naturvärden.

18§ i skogsvårdslagen säger att tillstånd till avverkning i fjällnära skog inte får ges om den är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården, något som länsstyrelsen har bedömt att en avverkning i Änok skulle vara.

Ändå gick Skogsstyrelsen så långt att dom valde att inte tillämpa en bestämmelse som är avsedd att skydda värdefulla naturområden.

Dom gav tillstånd till avverkning i det mest värdefulla vi har – urskog.

Vi överklagade dock detta, och vann!

På denna länk kan ni läsa vårt pressmeddelande om Änok samt även se domen som är länkad längst ner i pressmeddelandet.

En stor dag för naturvården!

Fridens,

Malin