God Afton!

Sitter i bilen vid en helt fantastisk liten tjärn i Dalarna och funderar tillbaka lite på dagen som har gått. Vår ideella naturvårdare Hans Sundström och jag är ute och gör återbesök till skogar där vi tidigare dokumenterat skyhöga naturvärden och som nu har avverkats. Inte för att markägaren inte visste vad som fanns på deras marker – det har vi klart och tydligt redogjort för. Man har ändå valt att avverka skogarna.

Det är ett mycket deprimerande jobb, i synnerhet då man tidigare besökt området och dokumenterat arter, strukturer och skogens liv. Idag är det inte mycket liv kvar. Skogen är borta, men det visste jag ju när jag åkte hit.

 

image

 

Ovanstående bilder visar en skog före och efter den svenska skogsbruksmodellens metoder .. före utgjordes skogen av ett hem åt mängder av rödlistade arter. Idag utgörs den av enstaka träd som skonades av markägaren och fick stå kvar.

Det som är helt galet och väldigt anmärkningsvärt i detta område, förutom att avverka en mycket senvuxen gammal tallnaturskog, med lång tallkontinuitet massvis med rödlistade arter helt knutna till tall, avverkat 250-300 åriga tallar (lyckades inte räkna årsringarna – de växte för tätt). Är hanteringen av den framtida generationen skog i relation till detta superb tallskogsområde. Det finns inte någon gran så långt ögat kan se inom ett mycket stort område på säkert flera hundratals hektar. Vilket även påvisas av de arter vi har hittat i området… om markägaren som faktiskt i detta fallet har tagit en relativt god hänsyn till död ved genom att inte köra sönder den döda veden skulle bry sig om arterna som är knutna till den döda tallveden så skulle ju markägaren också se till att arterna fortlevde i landskapet. Även i framtiden. Att ta hänsyn till den döda veden som många arter är beroende av är en bra början – att avverka den MYCKET långsamväxande veden som många arter är beroende av är inte en bra fortsättning – att sen PLANTERA GRAN i ett så starkt talldominerande område är inget annat än rena huliganfasoner.

Hur i hela friden har man tänkt? Har man tänkt? Eller har man bara köpt ”dagens rea planta” som just den dagen visade sig vara gran? Här snackas det om att bevara tallbiotoper. Det ska huggas i månghundraåriga tallskogar för att gynna tallen. Men att sedan plantera GRAN??

Ursäkta, men jag förstår inte.

Vi kommer givetvis upprätta ett klagomål på avverkningen av denna skog. Bolaget har huggit ner 300-åriga tallar och gör sitt yttersta för att omvandla en gammal, senvuxen tallskog till granskog.

Fridens – med ilska från dalarnas skogar

Malin