image

Så har vi fått det bekräftat då. Det som vi vetat så länge och försökt påtala för myndigheter och politiker, näring och exportmarknad, allmänheten och kunder av träråvara.

Sverige är näst sämst när det gäller naturhänsyn vid avverkning.

Detta har professor Lena Gustafsson från SLU kommit fram till i en jämförande studie av flera länder. Studien är ännu inte publicerad men presenterades i går för mer än hundra deltagare, bland annat näringen, riksdagspolitiker och journalister, under Föreningen Skogens årliga höstexkursion.

Endast Finland var sämre… Finland lämnar, enlig Lena Gustafsson, endast 1% kvar som naturhänsyn på sina hyggen. Sverige lämnar 3-5% naturhänsyn på sina hyggen… vill nog där inflika att 5% är vad certifieringen kräver – många lämnar inte ens det alltså. Eller är privatskogsbruket som inte är certifierade så himla dåliga att dom inte lämnar någon hänsyn och därmed drar ner siffrorna?

Det har jag mycket svårt att tro.

Den omstridda polytaxen, som visar att 37% av avverkningarna i Sverige inte ens når lagens lågt ställda krav på naturhänsyn, bör härmed sluta omstridas.

Omedelbart.

Skogsstyrelsen har initierat en dialog för att komma tillrätta med problemet. Visst är dialog bra, dialog är viktigt. Men. Man pratar – skyddsvärda skogar huggs, man pratar lite till – ännu fler skyddsvärda skogar huggs…

I den här takten, o med den här strategin, så lär man bokstavligen prata ihjäl skogsekosystemet.

Därför är det nu bra att Lena Gustafsson har lyft detta mycket allvarliga problem till en ny dimension. Det borde få samtliga beslutsfattare att veva igång maskineriet, sätta ner foten och se till att något händer innan våra kvarvarande naturskogar ser som ovan.

Fridens

Malin

Annonser