Hejsan!

 

Igår blev jag nog mer förbluffad än vad jag blivit på väldigt väldigt länge. Jag blev så förbluffad att jag överhuvudtaget inte kunde fortsätta jobba på åtminstone en halvtimme – utan gick mest omkring på kansliet och kliade mig i huvudet och undrade vad i hela friden jag precis fått höra.

Vi skickar ut informationsbrev till varje bolag vars skogar vi inventerar under fältsäsongen . Informationsbrevet innehåller skogsbeskrivning per skog, där vi berättar om vilka natur- och / eller sociala värden vi har dokumenterat i skogen. Markägaren får en bildlänk till ett bildgalleri som ligger uppe på nätet och slutligen en artlista. Artlistan berättar vilka arter vi har hittat i området. Dessa artlistor kan se ut som följer:

Gräddporing    VU

Gulporing         NT

Lunglav             NT

Vedskivlav         S

Jag skulle ju egentligen inte behöva sätta ut rödlistekategorin bakom varje art kan man tycka – det är ju skogsmänniskor som jag skickar breven till. Ekologer, planerare, förvaltare, skogschefer etc. Helt enkelt människor som arbetar med skogsbruk och har ett enormt ansvar för den biologiska mångfaldens vara eller icke vara. Men jag skriver ut kategorierna ändå – det kan ju faktiskt vara så att dessa ekologer, förvaltare, planerare, skogschefer etc  inte riktigt har koll på den nya rödlistan som kom förra året, där kategorin har ändrats på en del arter och flera nya arter har tillkommit eftersom läget i skogen stadigt försämras – och beräknas fortsätta att försämras.

På något sätt så tror jag ändå att jag arbetar inom ett område där vissa saker är ganska fundamentala. Som tillexempel just rödlistan – något som går hand i hand med Sveriges beslutade mål om att alla naturligt förekommande arter ska fortleva i livskraftiga bestånd inom sitt utbredningsområde (något som redan är kört i och för sig eftersom många av de naturliga utbredningsområdena redan är försvunna, men ändå ett nationellt mål).

Döm då min förvåning när jag igår blev uppringd av en skogsförvaltare till en mellanstor markägare med skogar i, bland annat, uppland. Jag citerar samtalet så gott jag kommer ihåg det:

F (förvaltare): Hej Malin. Du, jag har en fråga, den här bokstavskombinationen som du har skrivit bakom arterna, vad betyder den?

J (jag): …… eh, hur tänker du nu?

F: Jo dom här bokstavskombinationerna, vad menar du med dom?

J: du menar rödlistekategorierna?

F: vad menas med det?

J: ja, det är ju rödlistekategorin för arten.

F: vad betyder det?  Vad betyder tillexempel VU?

Herrejisses, jag trodde först att han skojade med mej.. men icke då.

J: VU betyder sårbar, att arten är hotad. Du känner väl till ArtDatabanken?

F:…jo…

J: Du känner väl till att det finns en rödlista?

F:…jo… men NT, vad betyder det?

J: Nära hotad i rödlistekategorin.

F: Nära hotad? Är det här något internationellt kriterium eller?

J: …eeeh (vid det här laget är jag så förbluffad att jag nästan är mållös).. känner du till IUCN?

F: ……..det här är helt nytt för mej.

här ger jag en kortfattad men relativt utförlig beskrivning av rödlistan och vad kategorierna betyder.

F: S då, vad betyder S?

J: Att det är signalarter, arter som signalerar höga naturvärden, kontinuitet etc etc. Du har väl sett till skogsstyrelsens signalartsbok?

F:…jo… eh, vi jobbar inte såhär. Vi jobbar med biotoper.

Jag avslutar mitt återgivande av konversationen här. Inget om åtminstone strukturer eller nyckelbiotoper eller naturskogar eller arter heller för den delen, hänvisade denna förvaltare till. Utan bara att de jobbar med biotoper.  Ganska luddigt arbetssätt kan jag tycka om man ansvarar för förvaltningen av tusentals hektar skog.

Jag skakar fortfarande på huvudet och undrar nästan om jag drömt detta. Det är ungefär som om en rektor på en skola med järnkoll på hur många klassrum han/hon ansvarar för, men inte veta vad barn är för något.

Skrämmande…

Fridens,

Malin

Annonser