Hejsan!

Skogskämpen Jenny Olsson bland stortallarna mitt i en avverkningsanmäld nyckelbiotop.

Att nyckelbiotoper avverkas är något som både myndigheter och naturvårdare är plågsamt medvetna om. Vi dokumenterar alltför ofta hur områden med klara nyckelbiotopskvaliteter avverkningsanmäls av PEFC- och FSC-certifierade bolag, även om de inte registretrats hos skogsstyrelsen – eftersom de certifierade bolagen ska klara av dessa bedömningar själva. Något som dom skrämmande ofta misslyckas med. Efter en veckas inventeringar i Stockholm läns, framförallt Stockholms stads, skogar har vi även lyckats klämma in ett antal besök i avverkningsanmälda nyckelbiotoper – registrerade av skogsstyrelsen. Dessa skogar ägs av privata markägare som av en eller annan anledning känner sig manade till att avverka, och jag kan inte låta bli att fråga mig själv – varför? Är markägaren ovillig att spara skogen? Behöver den brukas utifrån ekonomiska aspekter? – i såfall borde staten ombedelbums gå in med utbytesmark till markägaren för att säkerställa att ytterligare ett biologiskt viktigt område inte avverkas. I synnerhet inte i ett län där skogen är så vansinnigt fragmenterad. Är markägaren villig att lösa in skogen och inga pengar finns till detta – ja då är det fy och skam och skandal att staten inte är villig att skjuta till de resurser som krävs för att bevara de viktiga skogsområdena som nyckelbiotoperna utgör!

Avverkad nyckelbiotop.
Äganderätten. Ett laddat ord i skogsdebatten. Självklart har man rätt att äga, men har man rätt att äga och förstöra något som tillhör oss alla – människor, växter och djur- , nämligen naturen? Vem har rätten att förstöra många fåglars hemvist? Vem har rätten att skövla skogar som hyser ovanliga och hotade arter – helt knutna till denna skog? Vari finns dessa arters rätt? Äger man svampen, blåbären, lingonen? Äger man också de ekosystemtjänster som skogen tillför oss, såsom ren luft och vatten? Hur långt får äganderätten sträcka sig?
 
Ovanstående bild är en alltför ofta skådad syn. Borde inte detta värdefulla område fått stå kvar? Är det rimligt att man, bara för att man äger mark, ska kunna härska över hotade växter och djurs vara eller icke vara?
 
Fridens
 
Malin