Att det håller på att gå åt hela helsiket med den biologiska mångfalden i allmänhet och skogen i synnerhet är intet nytt för er som följer denna blogg eller för de som överhuvudtaget är intresserade av skogsfrågan. Ursäkta mitt språk, men det håller på att braka rakt åt helvete. På riktigt.
 
Sverige har skrivit på en internationell överenskommelse att skydda 17% av Sveriges landareal – i representativa områden. Vilket betyder att Sverige ska skydda 17% produktiv skog, 17% av fjällen, 17% av inlandsvattnet, 17% av våtmarkerna…osv… sammantaget kommer detta bli 17% av hela arealen eftersom produktiv skog inte utgör hela landarealen, inte heller fjällen, våtmarkerna eller inlandsvattnet. Ingen lösning har presenterats ännu. Under tiden fortsätter värdefulla områden att avverkas.
 
Tick-tock-tick-tock…tiden går och ett avverkningsmoratorium för all gammal skog borde genast införas under tiden som man kliar sig i huvudet och funderar på hur man ska genomföra detta bindande avtal utan att bli ovän med näringen. En näring som anser att 20% redan har skyddats.. för näringen räknar nämligen in myrar, hällmarker och annan glest trädbevuxen mark som produktiv skog. Snacka om att jämföra cyklar med pulkor.
 

För varje dag äts den lilla areal av naturskogar som finns kvar upp av skogsmaskiner och jag känner mej så fullkomligt maktlös när jag ser hur ytterligare en av de skogar som vi besökt, där vi dokumenterat hundratals hotade arter, blir till pappersmassa.

en magisk tallskog där vi hittade en stor mängd hotade och akut hotade arter. SCA avverkade denna skog med öppna ögon. dom hade full vetskap om vilka arter som fanns där. sket i att det fanns akut hotade arter och avverkade ändå. som grädde på moset så säger dom sig vara nöjda med avverkningen!

Vet ni att det tar 17 sekunder att fälla, kvista och kapa upp en 250-årig gran? Jag vet för jag stod med ett stoppur förra året och hann knappt starta tidtagningen innan jag fick stoppa den. Behöver kanske inte säga att det kändes oerhört bittert att räkna årsringarna på stubben efteråt. Stora Enso fällde detta träd, och fler därtill av samma ålder, utan att blinka. Så snabbt går det att skapa pappersmassa av historia. 17 sekunder.

SvD har den senaste tiden uppmärksammat skogsfrågan. Senast i söndags . Då uppmärksammar man det faktum att de 100 000 hektar av statens skogar som skulle användas till utbytesmark för att nå delmålet i miljömålet om skyddad skog inte på långa vägar räcker. Detta visste vi redan. Men att det räcker till endast hälften känns lite pinsamt när regeringen slagit sig på bröstet i snart ett år och hänvisat till utbytesmarken så fort det blir prat om skogsskydd. Missförstå mej inte, jag tycker att det var jättebra att använda statens egna skogar till att skydda andra markägares områden. Men nu när det visar sig att 100 000 blir max 60 000 ha, borde inte staten säkra upp de ytterligare 40 000 ha som man har lovat så att länsstyrelserna får möjlighet att skydda åtminstonde delar av det som dom hade planerat att skydda? Idag ser vi hur orehört skyddsvärda skogar avverkas när länsstyrelsen inte har tillräckligt med resurser att skydda dessa. Ofta hör vi hur markägarna, helt felaktigt, hänvisar till att länsstyrelsen inte ansåg området ha tillräckligt höga naturvärden för att skyddas och legitimerar därmed en avverkning. Kvalificerat skitsnack. Områdena är klart skyddsvärda, borde aldrig avverkas, men myndigheten står och måste välja mellan guld och lite mer guld. Jag menar, säg att bolaget måste välja mellan en miljon kronor eller en miljon ett tusen kronor. Klart dom väljer det senare, även om skillnaden inte är så stor. 

Skyddsvärd skog som Stora Enso avverkade med motiveringen att den inte håller tillräckligt höga naturvärden för att spara eftersom länsstyrelsen inte hade möjlighet att prioritera detta område till reservat. Därmed har ett av Värmlands sista större sammanhängande naturskogsområden fragmenterats.

 

Länge har vi alltså hört av regeringen hur bra dom har löst delmålet. Men nu när en länsstyrelsetjänsteman berättar hur det ligger till med bytesmarkerna – att de bara räcker till hälften av det utlovade –  Då blir det plötsligt tyst. Väldigt tyst.

Miljöministern väljer att inte kommentera det faktum att det håller på att gå åt helsike.

Fridens

Malin