God morgon!

Snart är det äntligen dags att ge sig ut i skogarna och inventera igen! Naturskyddsföreningens inventeringsresa startar officiellt den 7 juni. Men vi smygbörjar lite i och med skogsnätverkets inventerings kick-off i Stöllet sista helgen i Maj. Det finns platser kvar så anmäl er till denna fantastiska helg där man har chans att träffa skogsfränder och lära sig att inventera skog!  I och med inventeringsstarten så kommer jag även att skriva flera inlägg i veckan – live från skogen så att säga. Men innan dess är det mycket på agendan och även mycket som har hänt.

Jag läser med en stigande ”vad-var-det-vi-sa” känsla att det inte bara är miljörörelsen i Sverige som kritiserar den svenska skogsbruksmodellen.  På en föreläsning som nyligen arrangerades av Future Forests kritiserades den svenska modellen bland annat av Professor Christian Messier från University of Quebec. Jag citerar:

”När jag var universitetsstudent fick jag lära mig att den svenska modellen var idealet för skogsbruket. Idag används den som avskräckande exempel i undervisningen. Vi får nu höra att den biologiska mångfalden utarmas av ert allt intensivare skogsbruk, med låga nivåer av naturhänsyn och små skyddade arealer”.

En svidande kritik som jag hoppas att näringen, myndigheter och regeringen tar till sig.

Eller som Professor Jerry Franklin från University of Washington sa:

”I Sverige försöker ni stå kvar med ett ben vardera i två båtar som glider isär. Det slutar med att ni ramlar i vattnet”

Mr. Franklin framhöll att det är viktigare att det finns en rik tillgång till biotoper och strukturer på landskapsnivå än på det enskilda hygget.

Inte för att den generella hänsynen inte är viktig, men den kan ALDRIG ersätta den naturskog som fallit för sågklingan!

Många klokord som yttrats av kloka personer. Jag hoppas för världens skogar att exporten av den svenska modellen tvärnitar.

 Något jag verkligen fastnade för av det som sades på denna föreläsning var det att kalhyggen INTE kan liknas vid naturliga katastrofer. Något som näringen ofta framhåller; nämligen att kalhyggen efterliknar en skogsbrand. Jag har ofta undrat hur markberedning och bortforslandet av naturliga substrat kan påstås efterlikna en brand. I alla fall har inte jag sett en brand lämna marken så gott som tom på träd och död ved samt skapa djupa fåror som vid markberedning. Nu är det ju förvisso så att vi människor själva länge har hämmat bränder, men att kalhyggen skulle vara ett substitut för denna avsaknad av naturlig störning – det köper jag inte. Bättre då att faktiskt bränna skog. I synnerhet skogsbruket skulle kunna göra en stor nytta här genom att bränna ung tallskog. Då skulle man kunna återskapa naturligheten i skogsbranden, genom att börja tidigt och sedan återigen tutta på skogen enligt de brandcykler som området tidigare haft naturligt.

 Jag sitter just nu och förbereder mej för dagens aktiviteter. Jag ska ut med den tyska miljöorganisationen ROBIN WOOD (RW) i en avverkningshotad skog i Västernorrland som är synnerligen skyddsvärd. Våra ideella naturvårdare har här hittat mer än 500 fynd av 19 olika rödlistade arter. I en skog som SCA har avverkningsanmält.  RW har under flera år följt den svenska ideella naturvårdens arbete, tagit del av många rapporter, och är mycket bekymrade över att man i Sverige faktiskt fortfarande kalhugger naturskogar med höga naturvärden. Och detta med FSC-certifieringens goda minne. Förra året anordnade Naturskyddsföreningens skogsnätverk en exkursion med RW och visade på resultatet av den svenska skogsbruksmodellen i naturskogarna, något som fick RW att reagera starkt. I synnerhet reagerade RW på SCAs skogsbruksmetoder, detta med anledning att SCA under flera år fått mycket skarp kritik från miljörörelsen, i synnerhet i form av otaliga brott mot FSC-standardens principer om miljöhänsyn. Organisationen startade därför en aktion hemma i tyskland och bad de tyska konsumenterna att skriva på ett protestbrev mot SCA s skogsbruksmetoder. Idag kommer RW att överlämna tusentals protestbrev till SCA på deras huvudkontor i Sundsvall. Vi får med oss en hel del media och rapporteringen startade redan i morse.

Jag hoppas att detta kommer att få pappersjätten att förstå att det dom gör i de svenska skogarna inte är okej. Aktionen är riktad mot SCA, men den hade likaväl kunnat vara riktad mot alla de storbolag som säljer sina produkter till Tyskland. Risken att deras produkter härstammar från en svensk naturskog med höga naturvärden och livsutrymme för många rödlistade och hotade arter är nämligen mycket mycket stor.

Återkommer ikväll med rapport om utfallet av denna dag.

Fridens så länge

Malin

Den hotade arten långskägg i skogen som SCA har avverkningsanmält. Idag blir skogen känd i media och jag hoppas att den blir räddad!!