Jisses. senaste veckan har bjudit på en massa nedslående nyheter. Regeringen bluffar om anslaget till skydd av skog – slår ifrån sig eftersom Carlgren tydligen fått fel siffror –  anslaget har likförbaskat inte höjts med vad som utlovats. Man har bara flyttat runt lite siffror. Tidningen Miljöaktuellt rotade lite i det och fann att det gröna guld som utlovades var en regelrätt bluff.  Lätt som en plätt att lova, i synnerhet om man inte behöver hålla det man lovar. Grovt räknat, med ett fett snittpris på 95000 kr/ha, så skulle ytterligare ca 1600 ha värdefull skog ha kunnat skyddas för de 160 miljoner kronorna som tydligen inte finns till skydd. Per år. 1600 hektar… många av de skyddsvärda skogar vi har besökt skulle kunna ha ingått i dessa 1600 hektar, som hade kunnat skyddas men som nu har försvunnit likt en långsamt punkterad ballong. Lite sådär plågsamt långsamt. Man visste vad som fanns, men måste greppa att det försvinner.

Man kan inte hjälpa att man blir besviken, som miljöpartiets Åsa Romson uttryckte det: ”bluffsiffror kan vinna ett val, men det räddar ingen skog”.

Sen läser jag vidare i veckans nyheter:

En anställd på Skogsstyrelsen måste lämna sitt förtroendeuppdrag som sekreterare i Ronneby Naturskyddsförening. Skogsstyrelsens nya policy lyder nämligen att anställda inte får ha förtroendeuppdrag. Detta för att undvika att den anställde inte hamnar i jävsituationer. I detta fall handlar det tydligen om att den anställde kan komma att hamna i en jävsituation om Naturskyddsföreningen har varit ute och bedömt att ett område håller nyckelbiotopskvaliteter. Då är det ju, som bekant, upp till Skogsstyrelsen att avgöra om det är nyckelbiotop eller inte. Alltså kan sagde, föredetta, sekreterare i kretsen riskera att hamna i en jävsituation eftersom han eventuellt måste bedöma området. Okej, regler är regler, policys är policys och bedömningar är bedömningar. Men, som min gode kollega Jonas påpekade, kan man då även vara förtroendevald inom LRF?  Kan man överhuvudtaget äga skog och samtidigt jobba på Skogsstyrelsen? 

 Är man inte i lika hög risk att hamna i en jävsituation om man arbetar på myndigheten och äger skog eller har ett förtroendeuppdrag inom LRF? Säg att en skog har klockrena nyckelbiotopskvaliteter, den ideella naturvården i åker ut och konstaterar detta. Tjänstemannen från Skogsstyrelsen som åker ut och granskar området råkar äga den likvärdiga, angränsande, skogen – tjänstemannen har tänkt att bedriva skogsbruk inom området . Är inte detta en risksituation?  Om vi talar jäv alltså, något som fick en skogsstyrelseanställd att behöva lämna ett förtroendeuppdrag för Naturskyddsföreningen – utan att några sådana risksituationer har uppstått, mig veterligen.

Nu vet jag ju i och för sig inte om det finns några Skogsstyrelsetjänstemän som är förtroendevalda  inom LRF eller om Skogsstyrelsetjänstemän äger skog, men i så fall så förväntar jag mig att Skogsstyrelsen tar det likvärdiga ansvaret för produktion och miljö som dom så starkt förespråkar och ställer samma krav på dessa tjänstemän som dom gör på tjänstemännen som har förtroendeuppdrag för den ideella naturvården.

Jag har ju redan rapporterat om det stora (37%) antalet avverkningar som inte lever upp till lagens minimumkrav på miljöhänsyn. Lagens minimumkrav är mycket lågt ställda. Tänker inte kommentera detta så hemskt mycket. Men inom vilken annan lag kan du överskrida kraven till 37 %  och få den ansvariga myndigheten att säga att man måste öka dialogen för att få samsyn och komma tillrätta med problemet??!! Är inte lagen gränsen? Är den inte redan skriven? Vaddå samsyn?  Jag menar, om jag kör på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim så betyder det att hastigheten är just det. Om jag kör 68,5 km/tim (37% för fort) och blir stoppad av polisen så tror jag inte att polismyndigheten accepterar ifall jag säger att jag hade en annan tolkning av hastighetsskylten. Jag tror inte heller att ansvarig myndighet hade öppnat för en långdragen dialog med alla fortkörare om tolkningen av hastighetsskyltar.

I synnerhet inte om jag konsekvent hade ökat min hastighet på 50-sträckan varje år sedan 1998.

Fridens och god söndag på er!

Malin