Hej alla!

Detta svar var menat som ett kort svar på ett inlägg, men det korta svaret blev väldigt långt, med andemeningen i något jag verkligen brinner för – Nyckelbiotoper. Jag ber om ursäkt att svaret blev ett inlägg, men eftersom det är ett ämne som jag tycker är viktigt så vill jag lägga ut det som ett inlägg.

Finner ni det inte oroande, med tanke på hur läget i skogen ser ut idag, att nyckelbiotoper faktiskt avverkas? Att ingen lag stoppar avverkning av dessa viktiga områden. Nyckelbiotoperna har ändå en nyckelroll för missgynnade och hotade arter. Åtminstonde dessa skogsområden borde fredas, oavsett. Certifierad markägare eller inte, det finns inte så många områden kvar med dessa kvaliteter – jag menar, det finns ju en anledning till att antalet rödlistade arter har ökat.  Jag är god vän med en stor mängd privata skogsägare i jämtland där jag bor. Inställningen till skogen är mycket skiftande bland dessa. Somliga har en mycket sund inställning till naturvården, andra har inställningen att ”det växer ju ändå upp igen”. Sen har vi de markägare som inte ens bor i närheten av den skog dom äger… Jag respekterar det privata ägandet, och jag anser att varje privat markägare ska ha rätt till ersättning eller utbytesmark för värdefull skog. Dock anser jag inte att någon har rätt att avverka nyckelbiotoper. Så stora delar av landets skogar har omvandlats till ensartade skogar där träd har planterats i prydliga rader, vi har inte råd att förlora mer värdefull skog. Sätt dig i en bil och kör inlandsvägen norrut – gärna hela vägen till norrbotten. Du möts av planterade skogar med träd på rad i givakt. Endast vid ett enstaka tillfälle kör du igenom områden med riktig skog – som har fått utvecklas genom tidens nycker och naturliga processer. Men dessa tillfällen är få. Jag har ett starkt minne från när jag och ett par av våra ideellt aktiva skogskämpar körde genom detta omvandlande landskap. Jag satt och sov men vaknade plötsligt av att bilen saktade ner – vi var mitt i ett fantastiskt skogslandskap…..i ca 2 minuter, sen trycktes det på gasen, landskapet var slut och togs över av planterade träd igen.. Klockan var nog 3 på morgonen och det oförstörda landskap vi åkte igenom var självklart ett naturreservat, vart annars i anslutning till inlandsvägen hittar du sådan skog?

en skog med klockrena nyckelbiotopskvaliteter som avverkningsanmäldes av Stora Enso

Det är mänskligt att fela. Visst är det mänskligt att fela, men hur många gånger får man fela när det handlar om överlevnaden för en mängd arter som är beroende av naturskogar?  Skogsekosystemet i Sverige mår inte så bra, och det blir inte bättre med dagens avverkningstakt. Så sent som i förrgår presenterade Skogsstyrelsen statistiken för antal avverkningsanmälningar för 2010 – dom har ökat med 21 % sedan 2009! Med tanke på hur lite biologiskt värdefull skog som finns kvar i landet så finner jag detta mycket oroväckande. De stora hyggena från 70-80 talen har ju knappast växt till sig till att vara färdiga för att skördas. Jag satt idag och tittade på ett område i västerbotten, jämförde nya avverkningsanmälningar med eniros flygbilder – en intressant övning. I vissa områden har samtliga små plättar av kvarvarande naturskog (områden på ca 8-25 ha) avverkningsanmälts. När dessa plättar är borta har landskapet i det området nått sin totala omvandling eftersom dessa plättar omges av ett hav av kalhyggen i olika åldrar av återväxt.  

Klicka på rutan nedan och titta på en bild av verkligheten i norra jämtland:

Endast ca 20% av nyckelbiotoperna registrerades under Skogsstyrelsens nationella nyckelbiotopsinventering. Idag har några procent till säkert registrerats, men långt ifrån alla. Nyckelbiotoper får inte avverkas. Svårare än så borde det inte vara.

Fridens

Malin