God Afton,

Jag satt just nyss och svarade på en del inlägg här på bloggen och insåg att ett av mina svar var mycket relevant. Det är ett svar på varför i hela friden det har gått så fel. Varför vi är där vi är. Och troligen varför vi måste fortsätta slåss för varendaste pinne.

Svaret är ju lätt som en plätt – det handlar om åldersklassfördelningen i vår skog – hur mycket som har försvunnit (planterats och är på återväxt – dvs där planterade träd har ersatt naturskogarna) och hur mycket som finns kvar. Åldersklassfördelningen ser ut som följer:

Skog av ålder 0-20 år: 5072000 ha

Skog av ålder 21-40år: 4792000 ha

Skog av ålder 41-60år: 3656000 ha

Skog av ålder 61-80år: 2392000 ha

Skog av ålder 81-100år: 2017000 ha

Skog av ålder 101-120år: 1739000 ha

Skog av ålder  121-140år: 1440000 ha

Skog av ålder 141 och uppåt: 1435000 ha

Summasummarum:

 Skog över hundra år: 4 614 000 ha

Skog under hundra år totalt: 17 929 000 ha (av dessa är drygt 13 520 000 icke avverkningsmogen skog).

Alltså, av totalt 22 543 000ha  är endast ca 5 966 000 ha  ens lagligt att avverka, och av denna lagliga avverkninssiffra så utgörs ca 77% av skog över hundra år. (siffrorna kommer från 2009 års riksskogstaxering)

Herrejisses. Det finns 9 % MER skog under 20 år än vad det finns skog över 100 år… alltså, 9 % mer skog i den yngsta (0-20 år) åldersklasskategorin jämfört med de 3 äldsta åldersklasskategorierna (101-141 och uppåt).

Uff….Snacka om att ha sågat av den gren man sitter på. Och jag är rädd för att man tänker fortsätta såga….

Ser fram emot en reflektion från skogsnäringen på detta faktum.

Fridens

Malin