SCA har en lång historia av att hugga naturvärdesträd, i synnerhet de mest påtagliga naturvärdesträden – de med öppna brandljud. Något som bolaget i och med sitt FSC-certifikat, har åtagit sig att INTE hugga.

SCA’s certifierare har en lika lång historia av av att fortsätta godkänna SCA som, trots upprepade övertramp (eller misstag, som dom själva väljer att kalla det), därmed får behålla sitt ekonomiskt viktiga FSC-certifikat.

SCA-"misstag" 2006

SCA-"misstag" 2006/2007

SCA-"misstag" 2007

SCA-"misstag" 2007/2008

SCA-"misstag" 2008

SCA-"misstag" 2008/2009

SCA-"misstag" 2009

SCA-"misstag" 2010

Och detta är endast några av alla exempel vi har. Nu tänker jag vara så otroligt tråkig och citera lite ur FSC’s riktlinjer för intressenters (i detta fall Naturskyddsföreningen) engagemang i FSC.

”Varje föreslagen avvikelse ska utvärderas och därefter ges statusen ”mindre” eller ”större”. En mindre avvikelse är ”tolererbar” över en viss tidsperiod, medan en mer omfattande avvikelse är en allvarlig brist som måste åtgärdas omedelbart med en strikt definierad tidsram.”

Enkelt förklarat innebär detta att en mindre avvikelse är ett tillfälligt/enstaka brott mot FSC – kort sagt ett misstag, och misstag kan ske, det förstår till och med jag. En större avvikelse är ett permanent brott mot FSC som pågår under lång tid eller ett brott mot FSC som upprepas. Jag vet inte hur ni tolkar ovanstående bildserie, men i min värld är detta en ganska så upprepad procedur hos SCA.

Och vad ska certifieraren göra vid avvikelser (dvs brott mot FSC)? Jo, certifieraren ska vid en mindre avvikelse (brott) utfärda ett sk. minor CAR. Om denna avvikelse (brott)  inte åtgärdas eller om avvikelsen (brottet) upprepas så ska det övergå till ett sk. major CAR – dvs den allvarligaste anmärkningen ett bolag kan få innan det förlorar certifikatet. SCA fick 2008 ett major CAR bland annat för att ha huggit naturvärdesträd 2007 (och tidigare).

2009 fick SCA sitt certifikat förnyat. Hör och häpna: Då plötsligt räknas inte gamla synder längre, och när vi upptäckte ett antal hyggen under 2009 med avverkade naturvärdesträd så fick SCA inte ens ett minor CAR för detta. Nu 2010 har vi återigen dokumenterat samma sak – gått igenom den oändligt långsamma processen som en FSC-anmälan innebär, och tänker att nu måste ändå något hända för att få stopp på detta vansinnesskövlande av naturvärdesträd.

Icke sa nicke.

Idag fick jag svar från SCA’s certifierare. Svaret är fullständigt förbryllande och i mina ögon helt snurrigt. För sagda certifierare förklarar för mig att FSC klart och tydligt anger att standarden inte behöver följas till perfektion, att avvikelser och misstag kan ske, och att även upprepade avvikelser kan ske utan att någon anmärkning  (minor eller major CAR) tilldelas bolaget, eftersom standarden inte behöver följas till perfektion.

Alltså summasummarum. SCA högg i somras ner ett 30-tal naturvärdesträd varav merparten hade öppna brandljud, förra året var det flera hundra naturvärdesträd med öppna brandljud, året innan dess: huggna träd med öppna brandljud, året innan dess: dito osv osv..

Så för att svara på frågan om vad som nu händer med SCA’s certifikat?

INTE ETT ENDASTE DUGG!

eftersom man tydligen får begå samma brott mot FSC upprepade gånger – eftersom man inte behöver följa standarden till perfektion varje given tidpunkt.

Jag kanske bara är trött,  men verkar inte detta helt uppåt väggarna? För mej är det iallafall en fullständig nyhet att man inte behöver följa standarden för att få behålla sitt certifikat. Alla fantastiska åtgärder som SCA har vidtagit har ju bevisligen inte fungerat tillfredsställande eftersom dom fortsätter med sitt naturvärdesträdskövlande.

Fridens,

Malin