God förmiddag!

Har precis kommit tillbaka från en tvådagars exkursion med Föreningen Skogen. Ganska makaber upplevelse att tillsammans med närapå 200 personer från produktionssidan stå och titta på när en maskin bryter en stubbe. Kände mig lite som en katt bland hermelinerna. Hade dock med mej en av våra skogshjältar samt Naturskyddsföreningens vice ordförande Karin Åström. WWF fanns representerade med två personer.  Naturvården låg i ett litet underläge kan man säga.

Det har dock varit bra att träffa en massa folk som jag bara pratat med mailledes. Även om det ofta bara är jag som mailar, och väldigt få som svarar. Jag hoppas dock att denna träff kommer bidra till en tvåvägskommunikation mellan Naturskyddsföreningen och skogsbruket i framtiden. För skogens skull.

Det var en pomös middag under exkursionen också. Här visade sig de gigantiska klyftorna mellan ”den gamla skolan” och den nya, lite mer öppnare, generationen inom skogsbruket. Vi fick alla det tvivelaktiga nöjet att lyssna på en sång framförd acapella av Holmens nyligen pensionerade affärsområdeschef. Han sjöng innerligt om hur mycket han hatade nyckelbiotoper, naturvärdesträd och naturvård och hur glad han nu var att slippa det tjafset. Ironi eller allvar? Det låter jag vara osagt, jag tyckte iallafall att det var mest pinsamt. Många inföll i ett rungande skratt, medan andra lite generat skruvade på sig. Särskilt min bordskavaljer som arbetar på just Holmen.

Vi höll en debatt i skogen om naturvård. Tyvärr gick den inte på djupet när det gäller naturvård och naturskogar, då fokus låg kring konflikthantering. I ärlighetens namn vet jag faktiskt inte om någon av oss blev klokare av denna debatt. Däremot var det intressant att höra politikernas syn på naturvård i skogen, reservat och produktion. Det sades en hel del som nog är värt att följa upp.

På tal om dialog och konflikt. Vi rapporterar alltid till bolagen om skogar vi varit i med höga naturvärden. Vi gör ett stort gratisarbete åt bolagen genom att inventera deras skogar och uppmärksamma dem på naturvärden.

Är det då inte rimligt att vi på något sätt får någon återkoppling på vad som kommer att hända med dessa skogar? Vill vi ju gärna se om vårat arbete bidragit till bättre naturvård. Vi har nyligen gjort en uppföljande granskning på skogar som vi har besökt under tidigare år, där bolagen haft vetskap om naturvärdena i dessa. Många är nu avverkade. Detta visste vi om, vilket föranledde uppföljningsbesöken. Jag bad även vår inventerare att åka förbi ett ställe i dalarna som jag varit lite extra orolig för eftersom maskinerna länge har varit i närheten. Han hittade skogen vid vägkanten….

delar av en tallnaturskog som Naturskyddsföreningen besökte i maj 2010

Fridens

Malin