God förmiddag!

Naturskyddsföreningens skogsnätverk har inventerat skogar under organiserad form i 3 år. Nu är vi mitt inne i de fjärde årets fältinventeringar. Dessa inventeringar, tillsammans med otaliga inventeringar av enskilt aktiva har resulterat i stora mängder data om skyddsvärda, hotade skogar runtom i landet. Vissa har avverkats, vissa har skyddats och väldigt många är fortfarande akut hotade. Vi har nu släppt en skogskarta för att visa dessa skogar, och områden. Kartan är långtifrån helt klar, och det saknas många skogar som vi besökt. Men vi bearbetar material hela tiden och fyller på efterhand. På kartan kan ni hitta hotade naturskogar, lövskogar och tätortsnära skogar.

Slutresultatet av denna karta hoppas jag kommer att ge god bild över det fantastiska arbete med skog som alla skogsaktiva har gjort i landet under många år. Tyvärr är det väldigt många röda pluppar, som fortfarande är röda, trots dokumentation över höga naturvärden i dessa skogar.

Jag är nu tillbaka i Jämtland över dagen och ska möta upp Olli och gänget för att diskutera de senaste dagarnas inventeringar. Jag återkommer med resultaten av dessa inom kort!

På återhörande snart!

Malin