Jag skulle vilja tillägna detta inlägg till en by i norra Jämtland, en by som valt att ta strid mot det multinationella skogsbolaget SCA, en by som under årtionden sett skogarna omkring sig falla, en by som fått nog.

Under min universitetsutbildning hade jag förmånen att få lära känna en av de fantastiska människorna i denna lilla by, hon berättade redan då om de otroliga skogarna i området. Byn har alltid varit omgärdad av magiska barrskogar. Stora, grova och välmående granar med en dignitet på uppemot gott och väl 200 år och mer utgör området mellan byn och det orörda, obrutna kalfjället. Den stora markägaren SCA har dock farit hårt åt dessa skogar. Om du har vägarna förbi Norrsjö idag så möts du av stora contorta plantage där träden står på rad och känslan av vildmark är som bortblåst. Men, det finns skogar kvar. Skogar som ligger i direkt anslutning till Norrsjö. Skogar som håller mycket höga naturvärden, vilket har bekräftats av väldigt många inventerare som har tagit ett intresse i Norrsjö. Länsstyrelsen har varit där, Naturskyddsföreningens och organisationen Skydda Skogens mycket kompetenta inventerare har varit där, Miljöförbundet Jordens Vänner har varit där. Samtliga organisationer och Fältbiologerna därtill stödjer lokalbefolkningen i denna lilla by i dess kamp.

Två samråd har hållits med SCA. Det senaste tog plats för ungefär ett år sedan. Jag var där och blev mycket rörd av den stora uppslutning av folk som stod upp för skogen på sluttningarna bakom deras hus.

SCA vill hugga. Norrsjöborna vill ha kvar sina jaktmarker, sina svampställen och framförallt: sin skog. Omvandlingen av Norrsjö från stora naturskogsvidder till begränsade fragment av naturskog har skett under de senaste 50 åren. Men som det ofta är i små byar, där storbolagen äger mark, så har byborna knutit näven i fickan och lyft på hatten, bugat när bolagsfolket inträtt, och dom har aldrig satt sig emot bolagets planer.

Tills nu.

Nog är nog. Närapå 1000 underskrifter i ett upprop visar på det stora stödet för en by med mindre än 30 invånare. Hur mycket ska en by behöva försaka för bolagets profit? Norrsjö har försakat tillräckligt.

Norrsjö, ett fragmenterat landskap där gammelskog i stort sett endast återfinnes på bergstopparna

Den starka och målmedvetna lokalbefolkningen har lämnat in ett förslag till SCA som tillkännagör deras önskan och deras intensiva vädjan att få behålla de bynära skogarna. SCA sitter med triumf på hand. Det är SCA som äger marken. Det är SCA som slutligen tar beslutet om vad som kommer få stå kvar. Och vad som kommer att skövlas. I augusti kommer SCA delge bybefolkningen sitt beslut.

Lokalbefolkningen i Norrsjö har gjort en enrom insats. Dom har slitit hårt, mycket hårt. Dom har min fulla respekt och en stor del av mitt hjärta.
I augusti får vi veta.
Fridens
Malin

Den rödlistade arten granticka i en skog i Norrsjö som har avverkningsanmälts av SCA.