God Afton!

Jag läser i tidningen att tre skogsanmälningar polisanmälts. Markägarna hade nämligen inte ansökt om tillstånd att avverka. Det står inget om förlorade naturvärden, det står inget om förstörda vattendrag eller myrar. Vi har inte besökt områdena själva, så vi vet inte om förstörda naturvärden eller förstörda vattendrag existerar. Men jag måste få reagera på en sak. En markägare blir polisanmäld och riskerar böter för att inte anmäla en avverkning. Det är helt i sin ordning. Men en markägare som har kört sönder myrar, vattendrag eller i största allmänhet ha orsakat stora körskador kan och kommer mest troligt att gå fri, såvida inte skogsstyrelsen varit ute på avverkningsanmälan i förväg och utfärdat ett föreläggande. Det vill säga, berättat för markägaren hur avverkningen ska genomföras och vilka åtgärder som ska vidtagas för att minimera skador på mark och vatten (något som är en del av 30§  skogsvårdslagen).

Enkelt tänker man. Skogsstyrelsen bör ju i rimlighetens namn utfärda förelägganden vid alla avverkningar där vattenmiljöer och våtmarker är i risk att påverkas negativt. Eller hur?

Fel. I verkligheten besöker myndigheten ungefär var tionde avverkningsanmälning. Detta på grund av bristande resurser. Därför prioriteras inte bolagsmark eftersom bolagen själva ska ha koll på lagen och självmant ta en god hänsyn till naturmiljön. Inklusive vattendrag och våtmarker. Detta kallas för frihet under ansvar. Detta är en del i den överreklamerade Svenska skogsbruksmodellen. 

Såhär ser det ut i verkligheten:

Tydligen helt okej. SCA:s enteprenörer följer fel snitslar och kör rakt över en myr. Borde inte instruktioner finnas för vilka snitslar som bör följas? Borde inte bolaget ha instruerat föraren om körvägar?

Tydligen helt okej. Stora Enso kör över en myr...ändrar sig och backar tillbaka....

....och provade några andra vägar istället. Allt för att hugga några tallar på en myrholme.

Både SCA och Stora Enso är FSC-certifierade. Dom hävdar även att dom håller sig inom lagens nivå vid avverkningar. Jag kan inte låta bli att undra hur en skogsstyrelsetjänsteman hade bedömt riskerna om tjänstemannen hade besökt området innan avverkning skett. Jag hoppas verkligen att tjänstemannen hade påtalat riskerna för körskador när man ska köra över en myr. För bolagen verkar i synnerhet inte ha reflekterat över att en myr är känslig för tunga fordon. Men tyvärr besökte ingen tjänsteman området. För bolagen ska ha kompetensen att bedöma riskerna själv.

Inte bara myrar är känsliga dock. Weda Skog lyckas med bedriften att hårt skada marken i en naturskog på följande sätt:

Så mycket för hänsyn till mark och vatten. Så mycket för frihet under ansvar.

Fridens

Malin