God Morgon!

Jag vaknade i morse av solsken och fågelkvitter.  Vi befinner oss högst upp på ett berg där det i 2 vädertsreck finns ungefär 40 hektar gammal skog kvar. Jag tog en morgonpromenad runt skogsbilvägarna och insåg att förutom dessa 40 hektar så består sluttningarna i övrigt av ungskog i olika åldrar. Från pyttesmå plantor till ca 25 åriga träd. Att använda ordet skog i detta fall är föressten ganska missvisande då majoriteten, om inte allt, utgörs av den snabbväxande contortatallen, en art som inte hör hemma i vårt land. Plantorna står i givakt på rad, och mångfalden är som bortblåst. Vad skogsnäringen än säger om naturvård och hänsyn vid avverkningar så ser jag ingenting av det i detta fullständigt omvandlade landskapet.

Contortaplantage, den nya tidens "skog".

 Den här resan börjar mer och mer likna en hyggesinventeringsresa. Jag känner mej lite snuvad på konfekten när jag efter en lång vinter vid skrivbordet så starkt längtat efter att inventera magiska naturskogar.

Det har varit en ganska hård vecka med upplevelser från oerhört många avverkade skyddsvärda skogar som nu ersatts med stora, öppna sår i naturen. Dom skyldiga kommer att få höra mer av oss i det hänseendet. Så vi lämnar nu alla dessa hyggen bakom oss och blickar istället framåt. Sitter i bilen på väg mot lite mer fjällnära trakter och har lite tid över att försöka rädda dom skogar som faktiskt står kvar och som håller höga naturvärden. Jag hoppas att vi snart kommer att få kliva in i skogarnas magiska värld igen och uppleva de skatter som är gömda under ett gammalt dött träd, eller i toppen av ett levande. Skatterna finns överallt, det gäller bara att öppna ögonen och se dem.

Fjälltopparna som ligger i horisonten av vår färdriktning är fortfarande snöklädda och jag ser med stor spänning fram emot nya upptäckter i fjällskogarna!

Fridens

Malin

jag fotograferar ett sargat landskap

mikael i resterna av en urskogsartad skog på Bergviks marker

skogsväsen?