Jag sitter vid ett hygge i Jämtland och reflekterar över veckan som har gått.

I dagsläget är vi fem glada själar som campar på skogsbilvägar under nätterna och inventerar skog under dagarna. Olli Manninen är vår inventerings koordinator och vi har under veckan som har gått haft förmånen att ha med oss många helt fantastiska ideella naturvårdare! I tisdags anslöt Mikael som ska följa med oss under nästan 5 veckor.

Förra veckan befann vi oss i Malung och Älvdalens kommuner i Dalarna, samt Torsby kommun i Värmland. Vi tvingades gång på gång inse hur bråttom det är för att hinna besöka skogarna innan maskinerna dundrar in. Tyvärr låg vi steget efter i många fall, och en intressant inventeringsdag i skogen utbyttes snabbt mot granskning och dokumentation av hyggen. I Älvdalen upptäckte vi att Sveaskog avverkar sina skogar i en rasande takt. Avverkningsanmälningar som har inkommit i år har i många fall redan hunnit avverkas när vi kom dit. Till vår glädje hittade vi ändå ett antal skogar som var kvar. Några av dessa var extremt fina, och väldigt många fynd av rödlistade arter gjordes under inventeringarna. Vi kommer idag kontakta bolag och myndigheter för att informera om dessa i syfte att rädda dom här skogarna som utgör viktiga biotoper mitt i ett hav av enorma contortatall åkrar.

I Torsby hamnade vi mitt i skärselden då Weda Skog höll på att avverka en mycket skyddsvärd barrnaturskog. Vi hann besöka den lilla del som fanns kvar och konstaterade där att denna skog aldrig borde ha avverkats. Skogsstyrelsen har inte varit ute och gjort någon bedömning av skogen som vi anser till stora delar höll nyckelbiotopskvaliteter. Det skulle inte vara första gången Weda Skog avverkar en nyckelbiotop. Nu har skogen fallit, vi kom försent.

Vår resa har hittills gått genom otaliga mil kalhyggen och contortaplantager i vår jakt på dom spillror av naturskog som finns kvar. Förra torsdagen befann jag mej stående mitt på ett 150 hektar stort kalhygge, en tjäder passerade förbi mej och tittade sig förvånat omkring. Han funderade nog över varför hans hem låg i stora travar längs skogsbilvägen.

Mina medinventerare är just nu ute i dom djupa skogarna i Jämtland. Idag granskar vi Holmen Skog. Jag tänker nu starta min GPS och ge mej ut i skogen jag också.

/Malin

En av de avverkade naturskogarna i Älvdalen

Nils Nygren fotograferar den rödlistade arten varglav i Dalarna

Akut avverkningshotad urskogsartad skog ovanför den fjällnära gränsen vid Drevfjällets naturreservat